ZEM
Strona główna  /  O firmie  /  Polityka Jakości

Polityka Jakości

 

Polityka Jakości i Środowiskowa

 

 1. Osiągnięcie zadowolenia Klientów poprzez pełne spełnienie ich wymagań
 2. Stały rozwój przedsiębiorstwa, które przez swoją działalność wniesie wkład w rozwój społeczeństwa i regionu a przede wszystkim zapewni miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.
 3. Ciągłe doskonalenie jakości i systemu zarządzania
 4. Dążenie do celu obniżenia wyrobów wadliwych w myśl strategii „Zero   Błędów”
 5. Utrzymanie wielkości produkcji i ilości asortymentu produkowanych wyrobów przy jednoczesnym zapewnieniu warunków pracy odpowiadających wymogom osób niepełnosprawnych.
 6. Utrzymanie czołowej pozycji wśród dostawców wyrobów elektrotechniki motoryzacyjnej dla renomowanej światowej firmy producentów samochodów spełniając jej oczekiwania jakościowe.
 7. Osiągnięcie i utrzymywanie wysokiej jakości, powtarzalności, niezawodności wyrobów, przystępnych cen, terminowości dostaw – w celu pozyskiwania nowych dostawców
 8. Utrzymywanie wysokiego poziomu kwalifikacji personelu dzięki odpowiednio wyszkolonej i zorganizowanej załodze
 9. Restrykcyjne spełnienie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, potwierdzone wynikami monitorowania stopnia oddziaływania Firmy na środowisko
 10. Zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych
 11. Zmniejszanie ilości ciągle segregowanych odpadów

           Jakość wyrobu jest wynikiem jakości pracy. Za jakość wykonywanej pracy odpowiada bezpośredni wykonawca niezależnie od formy i systemu kontroli jakości zorganizowanej na jego odcinku . Zasada ta dotyczy wszystkich pracowników bez względu na stanowisko i szczebel zarządzania.

          Dyrektor Naczelny ZEM zapewnia środki techniczne , kadrowe i finansowe niezbędne do realizacji niniejszej polityki i uzyskania jej celów.

          Wizja, misja i cele polityki jakości i ochrony  środowiska są znane wszystkim pracownikom Firmy i wspólnie dążymy do ich spełnienia.

Razem z kadrą ZEM jestem odpowiedzialny za wdrożenie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

 

 Józef Szymański

Dyrektor Naczelny